اخبار پارک

سامانه دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سامانه دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به بارگزاری اطلاعات و سامانه های مورد ذیل جهت بهره مندی اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان نموده است.

اولویت های طرح های پسادکتری صنعتی

اولویت های فرصت مطالعاتی صنعتی

سامانه جایابی کارآموزی دانشجویان

سامانه کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

این سامانه از طریق آدرس industry.msrt.ir قابل دسترس است.

نظرات

ارسال نظراتسایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران