اخبار پارک

اطلاع رسانی فرایند صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای شرکت های صنایع پیشرفته و دانش بنیان

شرکتهای محترم عضو مستقر در پارک علم و فناوری گلستان و مراکز رشد وابسته: با سلام

فرایند صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای شرکت های صنایع پیشرفته و دانش بنیان به پیوست اطلاع رسانی می شود:

نظرات

ارسال نظراتسایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران