اخبار پارک

آگهی جذب و بکارگیری نیروی قراردادی

شرایط عمومی:

صلاحیت عمومی

الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت

ب) التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه

ج)اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

د)عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه های سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران

ه) عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی

و) نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر

ز) عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی بر اساس رای قطعی صادره از سوی مراجع ذیصلاح

ح) عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن

ط) دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم(برای آقایان)

ی) برخورداری از سلامت و توانایی روانی متناسب با خدمت مورد نظر

ک) برخورداری از سلامت و توانایی جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر

م) دارا بودن حداقل 20 سال سن تمام و حداکثر 30 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و حداکثر 35 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

تبصره1-  دارندگان مدارک تحصیلی همتراز با مقاطع تحصیلی دانشگاهی، چنانچه همترازی آنان  بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، دارای ارزش استخدامی مورد تایید مراجع ذیصلاح باشد در شمول این ماده قرار می گیرند.

پیش شرط ثبت نام

 متقاضی می بایست بومی استان گلستان باشد.

مدرک تحصیلی و شغل مورد نظر:

شغل

تعداد مورد نیاز

مدرک تحصیلی

رشته های مرتبط

توضیحات

کارشناس مالی

1 نفر

کارشناسی یا

کارشناسی ارشد

مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، مدیریت بازرگانی(گرایش مالی)، مدیریت اقتصادی

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد الزاما می بایست  تحصیلات مقطع کارشناسی آنان حسابداری یا حسابرسی باشد.

 

مراحل پذیرش:

الف) قبولی در آزمون عمومی و تخصصی

ب) پذیرفته شدن در مصاحبه علمی

ج) گزینش

مدارک ارسالی:

الف) تصویرکارت ملی (پشت و رو)

ب) تصویرشناسنامه (تمامی صفحات)

ج) تصویر مدرک تحصیلی

چ) تصویر کارت پایان خدمت (پشت و رو) و یا معافیت دائم

د) عکس پرسنلی زمینه سفید

ه) سوابق کاری

م) داشتن مدرک ICDL 1و2 و آشنایی با نرم افزار EXCEL

ک) فرم تکمیل شده درخواست جذب (دانلود)

ی) فیش واریزی به مبلغ 100/000ريال به حساب 5066172789 یا شماره کارت 6104337790431629 بنام درآمدهای اختصاصی پارک علم و فناوری گلستان نزد بانک ملت شعبه شهید بهشتی گرگان.

- مدارک بترتیب اسکن شده و طی یک فایل PDF به آدرس ذیل ارسال گردد.

تذکر:

زمان ارسال مدارک از تاریخ 23/11/1396 لغایت 30/11/1396 به آدرس پست الکترونیکی info@gstpark.ir می باشد. بدیهی است از مراجعه حضوری اکیدا خودداری فرمایید.

 اولویت:

- نخبگان علمی و  فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر.

- افرادی که سابقه تخصصی در حوزه کاری دارند.

     گزینش :

گزینش افراد بر اساس ضوابط استخدامی دولتی بوده و کلیه افراد پذیرفته شده می بایست پس از گذراندن بند های 1  تا 3 مراحل گزینش را نیز با موفقیت طی نمایند.

 علاقمندان لازم است فرم ذیل را پس از دانلود تکمیل و به همراه مدارک و مستندات پست الکترونیکی info@gstpark.ir ارسال فرمایند.

دانلود فرم ثبت نام

نظرات

ارسال نظراتسایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران