متن کامل خبر

هشتمین نمایشگاه و همایش شهر ایده ال کیش

شرکتهای حوزه مدیریت شهری مستقر در پارک علم و فناوری گلستان و مراکز رشد وابسته:

به پیوست هشتمین نمایشگاه و همایش شهر ایده آل کیش در حوزه فناوری های نوین مدیریت شهری ارسال می گردد. شرکتهای ذینفع می توانند  در این خصوص اقدام لازم رامبذول فرمایند.

نظرات

ارسال نظراتسایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران