اعطای گواهی انطباق برای اولین بار در کشور به شرکت دانش بنیان دانش پژوهش فجر در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران صورت گرفت: اعطای گواهی انطباق برای اولین بار در کشور به شرکت دانش بنیان دانش پژوهش فجر

متن کامل خبر

شرکت پویندگان پزشکی پردیس به عنوان شرکت برگزیده دارای تداوم فن آفرینی در جشنواره شیخ بهایی

شرکت پویندگان پزشکی پردیس مستقر در پارک علم و فناوری گلستان، به عنوان شرکت برگزیده دارای تداوم فن آفرینی در دوازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی معرفی و تقدیر شد.

متن کامل خبر

انتخاب شرکت دانش پژوهش فجر به عنوان فناور برتر کشور

شرکت دانش پژوهش فجر یکی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری گلستان،بعنوان شرکت فناور برتر کشور در نمایشگاه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ساخت ایران شناخته شد.

متن کامل خبر

برای نخستین بار در استان گلستان؛ واگذاری اختراع و انتقال فناوری شرکت فناوری مستقر در پارک علم و فناوری گلستان

برای اولین بار در استان گلستان یک شرکت مستقر در پارک علم و فناوری استان موفق به فروش دانش فنی خودگردید.

متن کامل خبر

شرکت آریا تیناژن، به عنوان شرکت برتر ملی در پنجمین جشنواره علم تا عمل کشور انتخاب شد

شرکت دانش بنیان آریا تیناژن، مستقر در پارک علم و فناوری گلستان، به عنوان شرکت برتر ملی در پنجمین جشنواره علم تا عمل کشور برگزیده شد.

متن کامل خبر

سایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران