انتخاب شرکت دانش پژوهش فجر به عنوان فناور برتر کشور

شرکت دانش پژوهش فجر یکی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری گلستان،بعنوان شرکت فناور برتر کشور در نمایشگاه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ساخت ایران شناخته شد.

متن کامل خبر

برای نخستین بار در استان گلستان؛ واگذاری اختراع و انتقال فناوری شرکت فناوری مستقر در پارک علم و فناوری گلستان

برای اولین بار در استان گلستان یک شرکت مستقر در پارک علم و فناوری استان موفق به فروش دانش فنی خودگردید.

متن کامل خبر

شرکت آریا تیناژن، به عنوان شرکت برتر ملی در پنجمین جشنواره علم تا عمل کشور انتخاب شد

شرکت دانش بنیان آریا تیناژن، مستقر در پارک علم و فناوری گلستان، به عنوان شرکت برتر ملی در پنجمین جشنواره علم تا عمل کشور برگزیده شد.

متن کامل خبر

سایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران