پارک ، مرکز رشد ، اطلاعیه

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شرق گلستان در دیدار با رئیس آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر: از تعامل و همکاری بیشتر با آموزش و پرورش استقبال می کنیم

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان گلستان، دکتر عمرانی، مدیر مرکز رشد شرق گلستان با آقای مفیدی رئیس آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر، آقای عجم مسئول کانون فرهنگی و آقای صادق پور مدیر پژوهش سرای آموزش و پرورش این شهرستان دیدار کردند.

متن کامل خبر

نشست مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شرق استان گلستان با جوانان شهرستان مراوه تپه

نشست مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شرق استان گلستان با جوانان شهرستان مراوه تپه برگزار شد.

متن کامل خبر

دیدار مدیر مرکز رشد شرق استان گلستان با مردم و جوانان روستاهای وامنان و کاشیدار

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شرق استان گلستان  با مردم و جوانان روستاهای وامنان و کاشیدار دیدار کرد.

متن کامل خبر

جلسه آشنایی نخبگان و کارآفرینان شهرستان آزادشهر با مرکز رشد واحدهای فناور شرق گلستان

جلسه آشنایی نخبگان و کارآفرینان شهرستان آزادشهر با مرکز رشد واحدهای فناور شرق گلستان برگزار شد.

متن کامل خبر

نشست مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شرق استان گلستان با اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گنبدکاووس

نشست مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شرق استان گلستان با اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گنبدکاووس برگزار گردید.

متن کامل خبر

جلسه مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شرق استان گلستان و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر

جلسه مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شرق استان گلستان و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر برگزار شد.

متن کامل خبر

جلسه مدیر مرکز رشد شرق استان گلستان با مدیران پژوهش سراهای شرق استان گلستان

جلسه مدیر مرکز رشد شرق استان گلستان با مدیران پژوهش سراهای شرق استان گلستان برگزار گردید‌.

متن کامل خبر

جلسه مدیر مرکز رشد شرق استان گلستان با رئیس آموزش و پرورش گنبدکاووس برگزار شد

جلسه مشترک دکترعمرانی مدیر مرکز رشد شرق گلستان با آقای رزاقی رئیس و آقای عسگری معاون پژوهشی آموزش و پرورش گنبدکاووس برگزار گردید.

متن کامل خبر

برگزاری اولین رویداد هفتگی "همفکر" گنبدکاووس در مرکز رشد واحدهای فناور شرق گلستان

اولین رویداد هفتگی "همفکر" گنبدکاووس در مرکز رشد واحدهای فناور شرق گلستان برگزار شد.

متن کامل خبر

برگزاری نشست هم اندیشی مدیر مرکز رشد شرق استان و فرماندار ویژه گنبد کاووس با جوانان

نشست هم اندیشی مدیر مرکز رشد شرق استان و فرماندار ویژه گنبد کاووس با جوانان این شهرستان با عنوان"دولت ، تولید علم و ثروت و اشتغال دانش بنیان" برگزار گردید.

متن کامل خبر

برگزاری سومین جلسه شورای مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان در سال 96

سومین جلسه شورای مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان در سال 96 برگزار شد.

متن کامل خبر

دیدار مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شرق استان و جمعی از نخبگان با امام جمعه گنبدکاووس

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شرق استان و جمعی از نخبگان با امام جمعه گنبد کاووس دیدار کردند.

متن کامل خبر

برگزاری اولین جلسه شورا و جذب و پذیرش مرکز رشد واحدهای فناور شرق استان گلستان در سال 96

اولین جلسه شورا و جذب و پذیرش مرکز رشد واحدهای فناور شرق استان گلستان در سال 96 در ساختمان مرکز رشد گنبد برگزار شد.

متن کامل خبر

برگزاری دومین جلسه شورای مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان در سال 96

دومین جلسه شورای مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان در سال 96 برگزار شد.

متن کامل خبر

ارتقاء هفت هسته و واحد فناور از دوره رشد مقدماتی در مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان

دکترآیدانی مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان از ارتقاء هفت هسته و واحد فناور از دوره رشد مقدماتیبه دوره رشد در مرکز رشد جامع پارک خبر داد.

متن کامل خبر

بازدید مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان از شرکت پرورش زالو در محمد آباد گرگان

مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان از شرکت پرورش زالو بازدید کردند

متن کامل خبر

حضور مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری گلستان در جشنواره ایده تاپ دانشگاه علمی کاربردی استان

مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان با حضور در دانشگاه علمی کاربردی از جشنواره ایده تاپ بازدید کردند.

متن کامل خبر

دیدار مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان با مدیر کل فناوری ارتباطات و اطلاعات استان

مدیر  مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان با مدیر کل فناوری ارتباطات و اطلاعات استان دیدار کرد.

متن کامل خبر

دیدار مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان با مشاور جوان استاندار گلستان

در جلسه مشترک آیدانی، مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان با نصیبی، مشاور جوان استاندار گلستان و رییس حوزه مشاوران جوان استانداری راهکارهای حمایت از برنامه های توسعه اتاق های فکر و خوشه های فناوری مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان بررسی شد.

متن کامل خبر

دیدار مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان و مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید استان

مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان با مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید استان دیدار کرد.

متن کامل خبر

سایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران