تماس با ما

آدرس پارک علم و فناوری استان گلستان

آدرس : شهرک صنعتی آق قلا، فاز سه، نبش خیابان صنعت 2، پارک علم و فناوری گلستان، ساختمان شهید تهرانی مقدم

کد پستی : 4931169715
تلفن : 7-34534003 -017
فکس : 4534001 -017

Website: http://www.Gstpark.ir
Email: info@GstPark.ir

تماس با ما