معرفی استان گلستان و شهر گرگان

معرفی مرکز رشد

مراكز رشد، مراكزي براي جبران ريسك ايجاد شركتهاي نوپا (Start up) هستند. منظور از شركتهاي نوپا (Start up)، شركتهايي هستند كه منابع مالي و تجربه كاري با ريسك بالا ندارند. مراكز رشد داراي امكانات مشترك، خدمات مشاوره‌اي، آموزش و پشتيباني عموما دولتي براي گروه‌هاي كارآفرين مي‌باشند. به عبارت دیگر، این مراکز تلاش می‌کنند شرکتهای نوپا (Start up) که در حوزه فناوری مشغول به کار می‌شوند را حمایت مادی و معنوی کنند تا در نهایت این شرکت ها بتوانند با تجاري سازي طرح خود، به تولید و توسعه فناوری پرداخته و وارد چرخه سودآوری و اشتغال‌زایی شوند.

شرایط پذیرش هسته ها و واحدها در دوره رشد مقدماتی

2- 1- داشتن ایده محوری و نوآوری فناورانه
2-2- حداقل یکی از اعضای هسته باید دارای تخصص یا تحصیلات دانشگاهی مرتبط و یا دانشجوی رشته مرتبط با ایده محوری باشد.
2- 3- حضور پویای اعضای هسته یا شرکت در محل استقرار واحد در مرکز رشد الزامی است.
2- 4- اولویت با هسته های فناوری است که در راستای اولویت های موافقتنامه اصولی مرکز رشد فعالیت نمایند.
2- 5- کسب رای حداقل نصف بعلاوه یک از اعضای حاضر شورا.
تبصره 1: در صورتی که تعداد آراء موافق و مخالف برابر باشد، پذیرش منوط به کسب حداقل 70% از مجموع امتیازات مأخوزه می باشد.

ایده محوری باید دارای اولویت های زیر باشد

- نو و ابتکاری باشد
- امکان پذیر باشد
- مبتنی بر تولید علم و فناوری جدید باشد
- قابلیت بکارگیری نیروهای متخصص و فارغ التحصیل دانشگاه ها را داشته باشد.
- توجیه قانونی و مقرراتی داشته باشد.
- امکان گرفتن مجوزهای لازم و ضروری در زمینه های محیط زیست و ... را داشته باشد.
- مقرون به صرفه و سود آور باشد
- مبتنی بر نیاز داخلی کشور باشد
- منجر به اشتغال زایی و تولید کسب و کار گردد
- قابلیت فروش دانش و فناوری را داشته باشد

شرایط پذیرش شرکت ها در دوره رشد

3-1- دارای یک شخصیت حقوقی (شرکت یا مؤسسه ثبت شده) باشد.
3-2- کسب رای حداقل نصف بعلاوه یک از اعضای حاضر شورا.
3-3- ترکیب نیروی انسانی متخصص متناسب با زمینه ی فعالیت واحد را داشته باشد.
3-4- دارای برنامه کاری متکی بر شناخت بازار (Business Plan) باشد.
3-5- حضور پویای اعضاء شرکت در محل استقرار در مرکز رشد الزامی است.
تبصره 2: در صورتی که تعداد آراء موافق و مخالف برابر باشد، پذیرش منوط به کسب حداقل 70% از مجموع امتیازاتمی باشد.

معرفی پارک

پارک فناوری محیطی است از لحاظ فیزیکی با کیفیت بالا و پارک مانند که واحدهای تحقیقاتی خصوصی یا وابسته به سازمانها و صنایع در آن مستقر شده و تحت پوشش و حمایت قرار می گیرند تا به خلاقیت و نوآوری بپردازند. آنها از مزایای نزدیکی به منابع مهم سرمایه معنوی، زیرساختهای مناسب و سیاستهای راهنمایی کننده بهره مند بوده و موجبات تعامل، توسعه فناوری و رشد اقتصادی را فراهم می آورند.

مخاطبین پارک علم و فناوری

واحدهای فناور خصوصي

واحد‌هايي كه با هدف توليد محصول يا ارائه خدمات تخصصي با استفاده از فناوري در قالب يك شركت يا مؤسسه ثبت شده اقدام به فعاليت مي كنند و واحد های فناور رشد یافته .

واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع دولتی و غیردولتی

واحدي است كه براي انجام تحقيقات، دست‌يابي به فناوري پيشرفته، ساخت نمونه و يا انجام خدمات جديد مبتني بر علوم جديد در راستاي اهداف و طرح تجاري شركت مادر ايجاد مي شود.

مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها و گروههای پژوهشی مستقل یا وابسته به دانشگاهها و دستگاههای اجرایی

واحدي است كه از وزارتخانه مربوطه دارای مجوز واحد پژوهشی است.

شرکتهای تأمین کننده خدمات (خدمات فنی و مهندسی، آموزشی، مشاوره و بازاریابی وامثالهم ) که دارای مجوز فعالیت می باشند

ضوابط، معیارها و اولویتهای پذیرش واحدهای فناوری خصوصی

ضوابط و معیارهای پذیرش

• داشتن حداقل3 نفر نيروي تمام وقت با مدرک کارشناسي و بالاتر
تبصره1: ميزان حضور و فعال بودن واحد در پارک بر اساس تفاهم و توافق طرفين مي باشد.
• دارا بودن متوسط گردش مالي سه ساله حداقل هزار ميليون ريال
• دارا بودن برنامه کاري 3 ساله واقع بينانه
• فعاليت فناورانه درحوزه هاي کاري مورد توجه پارک
• داشتن شخصیت حقوقي مشخص
• داشتن حداقل 3 سال سابقه کار موفق (در غير اين صورت داشتن برنامه کسب و کار کامل شامل کليه فعاليت هاي واحد در داخل و خارج از پارک الزامي است)
• دارا بودن پروانه بهره برداري و يا ساير مجوزهاي لازم از وزارتخانه ها يا سازمانهاي مرتبط

ضوابط، معیارها و اولویتهای پذیرش واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع دولتی و غیردولتی

ضوابط و معیارهای پذیرش

• داشتن حداقل2 نفر نيروي تمام وقت کارشناسي به بالا يا داشتن حداقل سه نفر نيروي کارشناسي بافعاليت حداقل يک نفر به صورت تمام وقت بر روي پروژه
تبص
ره: ميزان حضور و فعال بودن واحد در پارک بر اساس تفاهم و توافق طرفين مي باشد • دارا بودن متوسط گردش مالي حداقل 2000 ميليون ريال سازمان مادر طي 3 سال قبل از ورود به پارک، دارا بودن نسبت جاري، گردش مجموع دارائي ها و درصد بازده دارايي ها بالاتر از نرم صنعت در سازمان مادر
• دارا بودن برنامه کاري واقع بينانه جهت تحقيق و توسعه
• مصوب بودن واحد تحقیق و توسعه در سازمان مادر
• هماهنگی فعالیت واحد تحقیق و توسعه با برنامه تحقیق و توسعه سازمان مادر و مطابقت فعالیت واحد تحقیق و توسعه با حوزه های کاری پارک
• دارا بودن سابقه پژوهشي واجرايي قابل قبول

ضوابط، معیارها و اولویتهای پذیرش مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها و گروههای پژوهشی مستقل یا وابسته به دانشگاهها و دستگاههای اجرایی

ضوابط و معیارهای پذیرش

• همکاري حداقل1 نفر عضو هيأت علمي حداقل با رتبه استادیاری (يا 2 نفر پژوهشگر کارشناسي ارشد) و 2 نفر دانشجوي کارشناسي ارشد

• دارا بودن حجم قرارداد منعقد شده حداقل 200 ميليون ريال در سال قبل از ورود به پارک
تبصره: در خصوص گروههاي وابسته به دانشگاهها دارا بودن توان مالي قابل قبول با شرط تأیید پارک کافی می باشد
• دارا بودن برنامه کاري واقع بينانه جهت فعاليتهاي تحقيقاتي
• مصوب بودن واحد به صورت پژوهشکده يا گروه پژوهشي در دانشگاه يا وزارتخانه و يا سازمان مربوطه
• مطابقت فعاليت واحد با حوزه هاي کاري مورد توجه پارک
• دارا بودن سابقه پژوهشي و توان علمي و فني قابل قبول افراد

ضوابط، معیارها و اولویتهای پذیرش شرکتهای تأمین کننده خدمات

ضوابط و معیارهای پذیرش

• دارا بودن تيم کاري با توانايي علمي و تخصصي متناسب با فعاليت شرکت
• دارا بودن متوسط گردش مالي سه ساله 300 ميليون ريال به بالا
• دارا بودن برنامه کاري واقع بينانه جهت فعاليت در پارک
• دارا بودن مجوزهاي لازم از وزارتخانه ها و مراکز ذي صلاح
• فعاليت در زمينه هاي متناسب با نياز پارک و شرکتهاي مستقر
• دارا بودن سوابق اجرايي قوي و حسن شهرت ،بالا بودن توان علمي و تخصصي تيم کاري