}}
رفیع نوآور گلستان

مدیر عامل :

سعید نوروزی

ایده محوری:

تولید صابون

فعالیت ها:

شیمی

محصولات:

تولید صابون

}}
مرکز فناوری خلاق فرتاک پارس

مدیر عامل :

شایان بیکی

ایده محوری:

دستگاه تصفیه دودو خودروهای دیزل و بنزینی به روش پلاسما

فعالیت ها:

زیست محیطی و فیزیک

محصولات:

دستگاه تصفیه دودو خودروهای دیزل و بنزینی به روش پلاسما

}}
كشت آزماي شمس گلستان

مدیر عامل :

حسینعلی شمس آبادی

ایده محوری:

موتور دوچرخ محرک هیبریدی برای عملیات کودپاشی و سمپاشی

فعالیت ها:

مکانیک

محصولات:

موتور دوچرخ محرک هیبریدی برای عملیات کودپاشی و سمپاشی

}}
سپیدگران سبز گرگان

مدیر عامل :

سامان پورمند

ایده محوری:

تولید انواع صابون و مواد شوینده آرایشی بهداشتی

فعالیت ها:

شیمی

محصولات:

تولید انواع صابون و مواد شوینده آرایشی بهداشتی

}}
به نژاد پرور دام کوهستان

مدیر عامل :

مهدی حسام

ایده محوری:

اصلاح نژاد دام به روش لاپراسکوپی

فعالیت ها:

ژنتیک

محصولات:

اصلاح نژاد دام به روش لاپراسکوپی

}}
مانا نوش سالم هیرکان

مدیر عامل :

مسعود هاشمی

ایده محوری:

دمنوش فوری گیاهی

فعالیت ها:

صنایع غذایی

محصولات:

دمنوش فوری گیاهی