}}
فناوری‌های نوین ماکان راسپینا

مدیر عامل :

مشتاق ایری

ایده محوری:

آتل و اسپلینت ارتوپدی هوشمند

فعالیت ها:

تجهیزات پزشکی

محصولات:

آتل و اسپلینت ارتوپدی هوشمند

}}
آرشین

مدیر عامل :

محمد بهداروند

ایده محوری:

پوشش هوشمند امدادی

فعالیت ها:

IT

محصولات:

پوشش هوشمند امدادی

}}
نوین ایده سروش

مدیر عامل :

احسان اسماعیلی

ایده محوری:

ویترین محتوا آموزشی

فعالیت ها:

IT

محصولات:

ویترین محتوا آموزشی

}}
ابتکار نوینان رودینا

مدیر عامل :

غلامرضا همتی نژاد

ایده محوری:

اجرای بلوکهای عایق کامل 4گانه

فعالیت ها:

عمران

محصولات:

اجرای بلوکهای عایق کامل 4گانه

}}
تشک چهارکاره

مدیر عامل :

محمد اکبری

ایده محوری:

تشک 4 کاره سبک برای خودرو در مسافرت

فعالیت ها:

مكانيك

محصولات:

تشک 4 کاره سبک برای خودرو در مسافرت

}}
تاک

مدیر عامل :

علی قربانی افخمی

ایده محوری:

اورژانس تعمیرات

فعالیت ها:

IT

محصولات:

اورژانس تعمیرات