}}
مشاور نگارستان پویای هیرکان

مدیر عامل :

نگار ریاضی

ایده محوری:

بانک اطلاعاتی واحدهای صنفی آف ایران

فعالیت ها:

IT

محصولات:

بانک اطلاعاتی واحدهای صنفی آف ایران

}}
آغویی

مدیر عامل :

عباسعلی آغویی

ایده محوری:

دستگاه حمل بیمار و استحمام

فعالیت ها:

مكانيك

محصولات:

دستگاه حمل بیمار و استحمام

}}
پرشین هیرکان کتول

مدیر عامل :

عطیه غریب - فاطمه علی پور

ایده محوری:

دستگاه رنگ‌آمیزی بلوارهای شهری و بین‌شهری

فعالیت ها:

مكانيك

محصولات:

دستگاه رنگ‌آمیزی بلوارهای شهری و بین‌شهری

}}
التیام

مدیر عامل :

علی اسدزاده

ایده محوری:

پماد التیام سبز

فعالیت ها:

گیاهان دارویی

محصولات:

پماد التیام سبز

}}
فناوران رباتیک آسیا

مدیر عامل :

حسین فرزبود

ایده محوری:

ربات پیشخدمت

فعالیت ها:

الکترونیک

محصولات:

ربات پیشخدمت

}}
پازل مازل

مدیر عامل :

محمدرضا تقی زاده مازندرانی

ایده محوری:

تولید بازی‌های هوش و سرگرمی

فعالیت ها:

هوش و سرگرمی

محصولات:

تولید بازی‌های هوش و سرگرمی