}}
بام ورزش

مدیر عامل :

موسی بامری

ایده محوری:

سنجش سلامتی افراد با تست‌های پزشکی و ورزشی

فعالیت ها:

IT

محصولات:

سنجش سلامتی افراد با تست‌های پزشکی و ورزشی

}}
فناوران گلستان

مدیر عامل :

علی کیاء

ایده محوری:

چراغ هوشمند خودرو

فعالیت ها:

الکترونیک

محصولات:

چراغ هوشمند خودرو

}}
چاوش

مدیر عامل :

سید سروش عرفانی

ایده محوری:

دوربین هوشمند

فعالیت ها:

الکترونیک

محصولات:

دوربین هوشمند