}}
کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی

مدیر عامل :

مهدی کشیر

ایده محوری:

کپسول انتریک کوت اسانس نعناع، کپسول انتریک کوت سویا، کپسول انتریک کوت رازک، کپسول انتریک کوت کتان و قرص خلین

فعالیت ها:

داورسازی گیاهی

محصولات:

تولید انواع قرص، کپسول، پماد و... گیاهی

}}
هوشمندسازان فناوری ورکان

مدیر عامل :

عقیل ملکش

ایده محوری:

نرم افزار مشترکین CRM

فعالیت ها:

فناوری اطلاعات و ارتباطات

محصولات:

ارتباط با مشتری (Crm)، نرم افزار مکانی مشترکین، مانیتورینگ شبکه،ایمیل سرور

}}
تولیدی رشد دانه گرگان

مدیر عامل :

حسن شریعت

ایده محوری:

آلفاتوکوفریل استات (ویتامینE)

فعالیت ها:

داروسازی

محصولات:

کنسانتره، خوراک، مکمل، محصولات طیور، دانه، مکمل، پرمیکس

}}
پیشگامان دنیای فناوری پهنه سبز گلستان

مدیر عامل :

جواد آرتین

ایده محوری:

نرم افزار پرونده الکترونیک سلامت

فعالیت ها:

فناوری اطلاعات و ارتباطات

محصولات:

پرونده الکترونیک سلامت، مدیریت اطلاعات درمانگاهی، سامانه نوبت دهی الکترونیک، زباله و پسماند تفکیک کاربردی

}}
ویواکود

مدیر عامل :

مژگان نادری

ایده محوری:

تولید کود طبیعی با استفاده از پسماند بیولوژیک کشتارگاهی

فعالیت ها:

زیست فناوری

محصولات:

تولید محصول افزا، ویوا مکس، ویوا کیوتن

}}
تعاونی سپید تن پرنیان

مدیر عامل :

سید حامد نبوی

ایده محوری:

تثبیت‌کننده آنی لگن

فعالیت ها:

تجهیزات ارتوپدی و توانبخشی

محصولات:

انواع محصولات توانبخشی و ارتوپدی