}}
هوشمندسازان فناوری ورکان

مدیر عامل :

عقیل ملکش

ایده محوری:

نرم افزار مشترکین CRM

فعالیت ها:

فناوری اطلاعات و ارتباطات

محصولات:

ارتباط با مشتری (Crm)، نرم افزار مکانی مشترکین، مانیتورینگ شبکه،ایمیل سرور

}}
پیشگامان دنیای فناوری پهنه سبز گلستان

مدیر عامل :

جواد آرتین

ایده محوری:

نرم افزار پرونده الکترونیک سلامت

فعالیت ها:

فناوری اطلاعات و ارتباطات

محصولات:

پرونده الکترونیک سلامت، مدیریت اطلاعات درمانگاهی، سامانه نوبت دهی الکترونیک، زباله و پسماند تفکیک کاربردی

}}
ویواکود

مدیر عامل :

مژگان نادری

ایده محوری:

تولید کود طبیعی با استفاده از پسماند بیولوژیک کشتارگاهی

فعالیت ها:

زیست فناوری

محصولات:

تولید محصول افزا، ویوا مکس، ویوا کیوتن

}}
تعاونی سپید تن پرنیان

مدیر عامل :

سید حامد نبوی

ایده محوری:

تثبیت‌کننده آنی لگن

فعالیت ها:

تجهیزات ارتوپدی و توانبخشی

محصولات:

انواع محصولات توانبخشی و ارتوپدی

}}
آریا تراشه گلستان

مدیر عامل :

مهدی ابراهیم نژاد

ایده محوری:

تولید انواع برد الکترونیکی

فعالیت ها:

الکترونیک

محصولات:

دیتالاگر دما، دیتا لاگر و کنترلر چاه آب و...

}}
شیمی گستر محیط زیست

مدیر عامل :

مرتضی غلامی

ایده محوری:

تصفیه آب آشامیدنی، طراحی و ساخت تجهیزات رفع شوری آب و دفع فلزات سنگین

فعالیت ها:

آب و فاضلاب

محصولات: