}}
شیمی گستر محیط زیست

مدیر عامل :

مرتضی غلامی

ایده محوری:

تصفیه آب آشامیدنی، طراحی و ساخت تجهیزات رفع شوری آب و دفع فلزات سنگین

فعالیت ها:

آب و فاضلاب

محصولات:

}}
مدارپردازان ایمن صنعت

مدیر عامل :

امیر افشار نوری

ایده محوری:

هشدار دهنده نشت گاز منوکسید کربن و گاز شهری

فعالیت ها:

محصولات:

هشدار دهنده نشت گاز و لوازم جانبی

}}
نوسامان ورکان

مدیر عامل :

مهدی شاهینی

ایده محوری:

مشاوره و اجرای تاسیس ساختمان

فعالیت ها:

صنایع نوین ساختمانی

محصولات:

سقف سبک پیش ساخته بتنی با قالب ماندگار برای دهانه بلند

}}
زرین کشت قابوس

مدیر عامل :

حسین حاج محمدی

ایده محوری:

تولید ماشین خطی کار عمیق

فعالیت ها:

ادوات کشاورزی

محصولات:

ردیف کار، کود و بذرپاش

}}
تعاونی دانش بنیان پارس بافت گلستان

مدیر عامل :

سمیه چراغی فر

ایده محوری:

تولید ماشین تمام اتوماتیک بافت فنس

فعالیت ها:

ماشین ابزار

محصولات:

ماشین تولید فنس در مدل های مختلف

}}
کیان چوب گلستان

مدیر عامل :

مرتضی کیانی

ایده محوری:

تولید ورق های Mgo Board

فعالیت ها:

صنعت چوب

محصولات:

انواع قرنیز، کف پوش و چوب پلاست