نویسنده: روابط عمومی 0 551 تاریخ انتشار : 07 مهر 1400

قاب دوربین

گزارش تصویری بازدید استاندار گلستان به اتفاق مدیرعامل ایرانسل از کارخانه نوآوری گرگان

ساعتی قبل، دکتر هادی حق‌شناس به اتفاق دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل از بخش‌های مختلف کارخانه نوآوری گرگان بازدید بعمل آوردند.