نویسنده: روابط عمومي 0 40 تاریخ انتشار : 15 بهمن 1397

برگزاري هفدهمين جلسه شوراي علمي و فناوري پارك علم و فناوري گلستان

هفدهمين جلسه شوراي علمي و فناوري پارك علم و فناوري گلستان با حضور اعضاي اين شورا در محل ساختمان نوآوري پارك علم و فناوري گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي پارك علم و فناوري گلستان، در اين نشست دكتر حسام رئيس پارك علم و فناوري گلستان ضمن ارائه گزارشي از روند فعاليت‌هاي اين پارك طي ماه‌هاي گذشته و فراهم نمودن امكانات مناسب نرم‌افزاري براي توسعه فناوري در استان، از برنامه‌هاي در دست اقدام اين پارك سخن گفت.

دكتر حسام،  يكي از چالش‌هاي اساسي پارك علم و فناوري گلستان را براي توسعه فناوري در استان، مشكلات زيرساختي اعلام كرد و از اعضاي اين شورا درخواست كرد تا تمام توان خود را براي فراهم نمودن شرايط مناسب زيرساختي براي ادامه فعاليت‌هاي پارك علم و فناوري گلستان بكار گيرند.

همچنين در اين نشست، دكتر آيداني معاون پارك علم و فناوري گلستان با اشاره به روند فعاليت‌هاي حوزه فناوري و جذب 5 شركت در پارك علم و فناوري گلستان طي ماه‌هاي گذشته، خاطرنشان كرد: در صورت فراهم‌شدن امكانات مناسب‌تر زيرساختي، مي‌توان شركت‌هاي بيشتري را تا پايان امسال جذب كرد.

دكتر آيداني افزود: با توجه به سياست‌هاي جديد اتخاذ شده از سوي وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري، درصورت عدم وجود فضاي كافي و مناسب و ارائه دفتر كار به شركت‌ها، امكان جذب شركت‌هاي بيشتر براي پارك‌هاي علم و فناوري ميسر نخواهد بود.

همچنين در اين جلسه ساير اعضاي شورا علمي و فناوري پارك علم و فناوري گلستان به بيان نقطه نظرات خود پيرامون سياست‌هاي پارك پرداخته و حمايت كامل خود را از بخش فناوري اعلام نمودند.

گفتني است درپايان اين جلسه، آئين‌نامه واگذاري اراضي و آئين‌نامه تجاري‌سازي واحدهاي پاركي نيز مورد بررسي قرار گرفت و مصوب گرديد.