نویسنده: روابط عمومي 0 42 تاریخ انتشار : 04 تیر 1398

برگزاری اولین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور شرق گلستان در سال ۹۸

اولین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور شرق گلستان در سال ۹۸ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری گلستان، این جلسه با حضور اعضای شورا در محل مرکز رشد واحدهای فناور شرق گلستان برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی درخواست‌ها و ارائه گزارش توسط دکتر عمرانی، مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری گلستان، «هسته سعیدی» متعلق به رضا سعیدی با بررسی طرح توسط داور تخصصی و اعضای شورا به عضویت مرکز رشد شرق گلستان درآمد

.