نویسنده: روابط عمومی 0 90 تاریخ انتشار : 14 مهر 1398

با حضور مدیر جدید این مرکز؛

دومین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور شرق گلستان برگزار شد

دومین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور شرق استان گلستان در سال98 با حضور مدیر جدید این مرکز و اعضای این شورا در گنبدکاووس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری گلستان، در ابتدای این جلسه پس از ارائه گزارشی اجمالی از فعالیت‌ها و برنامه‌های مرکز توسط مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شرق استان، فرآیند استقرار هسته‌ها و واحدهای فناور این مرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه ضمن بررسی درخواست‌های مربوط به برخی از شرکت‌های عضو این مرکز، هسته میرشاهی متعلق به محمدجواد میرشاهی با بررسی طرح توسط داور تخصصی و اعضای شورا به عضویت این مرکز درآمد.