نویسنده: روابط عمومی 0 35 تاریخ انتشار : 19 خرداد 1400

پیروز انتخابات، مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی هستند