نویسنده: 5 0 529 تاریخ انتشار : 02 خرداد 1397

معرفي رياست پارک علم و فناوري استان گلستان

 

    دکتر موسي حسام

    عضو هيات علمي تمام وقت گروه مهندسي آب دانشكده مهندسي آب و خاک دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

    تلفن تماس: 34534002 -017

    فکس: 34534001 -017

    وب سايت:hesam.profcms.gau.ac.ir

    پست الکترونيکي: mhesam@yahoo.com

سوابق تحصيلي

    مدرک تحصيلي: دکتري

    رشته تحصيلي: آگرو فيزيک از دانشگاه تيميريازوف مسکو

    درجه علمي: دانشيار

سوابق اجرايي

    الف- سوابق مديريتي در دانشگاه:

    - معاون توسعه و پشتيباني دانشگاه

    - رييس دانشکده مهندسي زراعي

    - معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده و مدير گروه مهندسي آب (از سال 1373)

    ب- سوابق مديريتي در خارج از دانشگاه:

    - رييس بنياد نخبگان استان گلستان ( 1393 - 1389 )

    - رييس پارک علم و فناوري گلستان ( از اسفند 1392 )