نویسنده: روابط عمومي 0 70 تاریخ انتشار : 05 اسفند 1397

تجديد آگهي فراخوان

پارك علم و فناوري گلستان به عنوان متصدي فن‌بازار منطقه‌اي استان اقدام به جذب كارگزار مي‌نمايد

پارک علم و فناوری گلستان به منظور توسعه بازار فناوري و افزايش مبادلات فناورانه در استان گلستان و به منظور اجراي برنامه‌هاي عملياتي و مصوب فن‌بازار اقدام به شناسايي و جذب کارگزار مي‌نمايد.

شاخص‌هاي متقاضیان كارگزاری فن ‌بازار
1-    متقاضي كارگزاري اجرايي فن‌بازار منطقه‌اي، مي بايست داراي شخصيت حقوقي باشد.
2-    زمينه فعاليت شركت، طبق اساسنامه مي‌بايست در حوزه خدمات فناوري، و زمينه هاي مرتبط با فعاليت‌هاي فن‌بازار باشد. تشخيص اين موضوع بر عهده مديريت فن‌بازار منطقه‌اي و تاييد مركز فن‌بازار ملي خواهد بود.
3-    وجود سابقه فعاليت مرتبط براي شركت در حوزه‌هاي مربوطه به مدت حداقل 2 سال.
4-    برخورداري از نيروي انساني متخصص با سوابق اجرايي مرتبط با حوزه‌هاي مربوطه به مدت حداقل 2 سال.
5-    برخورداري شركت از دفتر كار مناسب با تجهيزات كافي و بسترهاي مناسب ارائه خدمات.
تبصره: برخورداري از تعاملات گسترده و تجربه فعاليت شبكه‌اي در درون استان و نيز ارتباطات با نهادهاي مختلف حوزه علم و فناوري استان كه به نحو مقتضي احراز مي‌گردد، در انتخاب كارگزار موثر خواهد بود.
مدارک مورد نیاز
1.    نامه رسمی به پارک علم و فناوری گلستان از سوی متقاضیان
2.    فرم ثبت نام(به صورت حضوری تکمیل می گردد)
3.    اساسنامه شرکت
4.    آخرین لیست بیمه شرکت
5.    رزومه فعالیت شرکت
6.    رزومه هيات مديره شركت و كاركنان كليدي پیشنهادی برای انجام كار
7.    آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی
8.    گواهی‌ها، تائیدیه‌ها و مجوزهای دریافتی شرکت
9.    گواهي رتبه در انجمن تخصصي (در صورت وجود)
10.    عدم سوءپیشینه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
11.    کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز
12.    فاكتور/ قراردادهای ارائه خدمات
13.    اظهارنامه مالیاتی سال 1396 شرکت
مهلت ثبت نام
آخرین مهلت ثبت نام و ارائه مدارک حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 97/12/12می باشد.
متقاضیان جهت ارائه مدارک و یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره 7-34534002-017 داخلی 107 آقای سعیدی تماس حاصل و یا به آدرس گرگان، شهرک صنعتی آق قلا، پارک علم و فناوری گلستان مراجعه نمایند.