}}
ویتامین انلاین

مدیر عامل :

صاحب نژاد باقر

زمینه فعالیت:

IT

ایده محوری/محصول:

فروش انلاین انواع ویتامین از طریق سایت و اپلیکیشن

}}
دقيق سازان البرز طلوع اعلا

مدیر عامل :

سید مهدی رخت اعلا

زمینه فعالیت:

الکترونیک

ایده محوری/محصول:

طراحی و ساخت دستگاه Video Laryngoscope

}}
انرژی سبز کاسپین هیرکان

مدیر عامل :

رضا تقوایی

زمینه فعالیت:

الکترونیک

ایده محوری/محصول:

پکیج خورشیدی پرتابل

}}
فناوری آب و رسوب

مدیر عامل :

امیراحمد دهقانی

زمینه فعالیت:

مکانیک

ایده محوری/محصول:

دستگاع رسوبزدای کالورتهای و زیرگذرهای جاده ای

}}
هونامیک پالیز آرتا

مدیر عامل :

امین رادمرد

زمینه فعالیت:

کشاورزی

ایده محوری/محصول:

تولید کود زیستی هونامیک

}}
دانش پژوهان موج پویا

مدیر عامل :

علی پاکدامن

زمینه فعالیت:

IT

ایده محوری/محصول:

اپلیکیشن کلاس انلاین خصوصی