}}
مدار پردازان راه سلامت

مدیر عامل :

رضا معتمدی نژاد

زمینه فعالیت:

مهندسي پزشكي

ایده محوری/محصول:

تشخیص گرفتگی عروق کرونر به شیوه غير تهاجمی

}}
محمد ابولقاسمی

مدیر عامل :

محمد ابولقاسمی

زمینه فعالیت:

الکترونیک

ایده محوری/محصول:

هوشمندسازی امکان تجاری ، اداری و مسکونی