}}
هسته عادلی

مدیر عامل :

زلیخا عادلی

زمینه فعالیت:

علوم انسانی، فرهنگی، هنر

ایده محوری/محصول:

پلتفرم فروش صنایع دستی

}}
هسته حق بین

مدیر عامل :

محمد امین حق بین

زمینه فعالیت:

الکترونیک

ایده محوری/محصول:

سنسور رطوبت‌سنج دستگاه انکوباتور

}}
هسته شهری نژاد

مدیر عامل :

سمانه شهری نژاد

زمینه فعالیت:

علوم انسانی، فرهنگی، هنر

ایده محوری/محصول:

دانش پژوهان میراث نگارستان

}}
هسته مهدی پور

مدیر عامل :

فاطمه مهدی پور

زمینه فعالیت:

علوم انسانی، فرهنگی، هنر

ایده محوری/محصول:

بازطراحی لباس مجلسی بانوان

}}
هسته حسینی نقوی

مدیر عامل :

بهناز حسینی نقوی

زمینه فعالیت:

علوم انسانی، فرهنگی، هنر

ایده محوری/محصول:

بازار بین المللی فروش صنایع دستی