}}
دانش پردازان فرداد گلستان

مدیر عامل :

علیرضا صفایی راد

زمینه فعالیت:

IT

ایده محوری/محصول:

سامانه هوشمند خود آموز برنامه نویسی و کاریابی

}}
فناوری کشت و کار مهرگان پارس

مدیر عامل :

پوریا مازندرانی

زمینه فعالیت:

مکانیک

ایده محوری/محصول:

پهپاد سمپاش