}}
فناوری کنترل و ابزار دقیق سیمرغ اسیا

مدیر عامل :

مهران قدیری

زمینه فعالیت:

تولید و بازسازی انواع ابزارهای اندازه گیری و کنترلی پزشکی و غیر پزشکی

ایده محوری/محصول:

ساخت ابزارهای اندازه گیری و تست سوزن های انژکتور سیستم کامان ریل به همراه نرم افزار مربوطه

}}
تولید بنیان فرارویش هیرکان

مدیر عامل :

رضا سعیدی

زمینه فعالیت:

بومی سازی تولید و ازدیاد تجاری گلهای پیازی با استفاده از تکنولوژی کشت بافت

ایده محوری/محصول:

اهلی سازی تولید و ازدیاد تجاری گونه‌های جنگلی هیرکانی بر پایه تکثیر جنسی و غیرجنسی با هدف پایه‌گذاری و تاسیس بانک ژنی این گونه‌ها

}}
آتین ابر آریا

مدیر عامل :

مهدی اسکندری زاده

زمینه فعالیت:

تشکهای بیمارستانی، کفی و پشتی ولیچر، بالشت طبی خاص

ایده محوری/محصول:

}}
پیام طب پیشرو قابوس

مدیر عامل :

پیام سیدکلاته

زمینه فعالیت:

گجت ویدئو لارنگوسکوپ پرتابل

ایده محوری/محصول:

}}
پارس فناور مجید آسیا

مدیر عامل :

مجید نوروزی

زمینه فعالیت:

تبدیل خودروهای بنزینی به الکتریکی

ایده محوری/محصول: