}}
شیمیایی پارت کیمیا گرگان

مدیر عامل :

رامین حامدپناه

زمینه فعالیت:

مواد ضدعفونی کننده و داروهای گیاهی

ایده محوری/محصول:

تهیه پوسته پسیلیوم از دانه پلانتاگو اوتا

}}
آریا تیناژن

مدیر عامل :

مجید شهبازی

زمینه فعالیت:

داروهای نوترکیب

ایده محوری/محصول:

تولید داروی فیلگراستیم

}}
دانش پژوهش فجر

مدیر عامل :

محمد حسین بسطامی

زمینه فعالیت:

تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی و بیوتکنولوژی

ایده محوری/محصول:

تولید تجهیزات پیشرفته بانک خون

}}
دارویی به بان شیمی

مدیر عامل :

حسن کرجالیان

زمینه فعالیت:

محصولات پیشرفته شیمیایی و دارویی

ایده محوری/محصول:

تولید محصولات ضدعفونی کننده و گتدزدا صنعتی، پزشکی، عمومی و...