نویسنده: 1 0 1408 تاریخ انتشار : 16 دی 1397

فراخوان ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی RINOTEX

ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی RINOTEX آبان‌ماه سال جاری در تبریز برگزار خواهد شد.

نویسنده: 1 0 1743 تاریخ انتشار : 16 دی 1397

چهارمين جشنواره ملي دريا مسير پيشرفت

چهارمين جشنواره ملي دريا مسير پيشرفت آبان‌ماه امسال برگزار خواهد شد.

نویسنده: 1 0 1298 تاریخ انتشار : 16 دی 1397

برگزاري هشتمين نمايشگاه تخصصي الكامپ در گرگان

هشتمين نمايشگاه تخصصي الكامپ و دومين نمايشگاه رسانه‌هاي ديجيتال تيرماه امسال در گرگان برگزار خواهد شد.

نویسنده: 1 0 1302 تاریخ انتشار : 16 دی 1397

یضصیصض

ضصیضص

ضصیضص

نویسنده: 1 0 1178 تاریخ انتشار : 16 دی 1397

برگزاري هشتمين نمايشگاه تخصصي الكامپ در گرگان

هشتمين نمايشگاه تخصصي الكامپ تيرماه امسال در گرگان برگزار خواهد شد.