0 0 تاریخ انتشار : 17 بهمن 1401

فرم درخواست استقرار و یا تمدید

نکته اول: هسته‌ها و واحدهای فناوری که برای نخستین‌بار متقاضی در اختیار گرفتن فضای استقرار هستند، فقط می‌بایست "قسمت اول" فرم ذیل را تکمیل و پس از امضاء و ممهور نمودن آن، به پارک علم و فناوری گلستان/مرکز رشد تحویل نمایند. نکته دوم: تکمیل (فرم شماره یک) تنها مختص افرادی است که متقاضی "تمدید" قرارداد استقرار می‌باشند. نکته سوم: متقاضیان جهت کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند با واحد حقوقی پارک به شماره 01738510204 تماس حاصل نمایند.

ردیف
عنوان فایل
دانلود
1
دانلود فرم درخواست استقرار و یا تمدید