0 0 تاریخ انتشار : 24 شهریور 1399

آون خلاء پنجره شیشه ای با پمپ خلاء و رله کنترلر

آون خلاء پنجره شیشه ای با پمپ خلاء و رله کنترلر

كاربرد/ دامنه كاربرد:

دستگاه آون خلاء آزمایشگاهی جهت خالص‌سازی و تبخیر محصولات جانبی، ایزومر، آغازگرهای واکنش نداده، مواد واسط ،پروراندن و افزایش دادن وزن مولکولی پلیمرها ،بدست آوردن یک ترکیب خشک خالص از یک حل شونده یا پودر خیس یا رزین و سایر ترکیب‌ها استفاده می‌گردد. آون خلاء آزمایشگاهی مناسب برای خشک ‌کردن نمونه‌های قابل انفجار در دمای بالا یا تبخیر حلال با نقطه جوش بالا و برای جداکردن حلال و حل‌شونده بدون نیاز به خشک ‌کردن یکی از فازها و جلوگیری از ورود اکسیژن در هنگام خشک‌ کردن مواد جامد است.