0 0 تاریخ انتشار : 15 تیر 1398

ارتباط با مدیران

 

حامد پاک‌نژاد

رئيس پارك علم و فناوري گلستان

پست الكترونيك: hkolangi@gmail.com

017-38510000 

***********************************************************************************

فرشته اسمعیل مجنی

معاون فناوري

پست الكترونيك: esmaeili.gstp@gmail.com

017-38510206

***********************************************************************************

حنظله تقی‌پور

مدير اداري مالي

پست الكترونيك: ...

017-38510216

***********************************************************************************

نوراله دهقان

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور استان

پست الکترونیک: dehghan@gstpark.ir

017-38510210

***********************************************************************************

محسن ملک حسینی

مدیر مرکز رشد شرق استان

پست الکترونیک: mohsen.malek2010@gmail.com

017-38510301

***********************************************************************************

احمد سعيدي

مدير امور موسسات و بازاريابي

پست الكترونيك: a.saeedi@gstpark.ir

017-38510207

***********************************************************************************

عماد مخدومی

رئيس اداره عمراني

پست الكترونيك:

017-38510222