0 0 تاریخ انتشار : 16 دی 1397

امور بازاریابی(خدمات پارك)

در راستای کمک به ایجاد ارتباط میان واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری گلستان با صنایع و سازمان‌های مرتبط، حمایت‌های گوناگونی به‌صورت غیرمستقیم تعریف شده‌اند. به‌منظور تشویق موسسات و ایجاد بستر مناسب برای شروع فعالیت‌های بین‌المللی و ابقای نقش پشتیبان برای موسسات مستقر، از مشارکت روابط بین‌الملل پارک استفاده می‌شود و بحث انتشار اخبار و اطلاعات عملکردی، توزیع مستندات و بروشورها، حمایت از حضور در نمایشگاه‌‎ها و توسعه ارتباط با روابط‌عمومی سازمان‌ها و نهادها و... از طریق دفتر روابط‌عمومی پارک صورت می‌پذیرد. برخی از این خدمات عبارتند از:

  • همپوشانی و هدایت زمینه‌های کاری شرکت با نیازهای بازار
  • پوشش خبری و تبلیغاتی به‌منظور معرفی دستاوردهای واحدهای فناوری
  • معرفی شرکت‌های مصرف‌کننده و تولید کننده مرتبط و عقد قرارداد
  • طراحی بروشور، پوستر و...
  • برگزاری سمینار، کنفرانس، نمایشگاه و کمک به حضور واحدهای فناور در این واحدها
  • بازدید از فعالیت‌های پارک‌های داخلی و خارجی جهت آشنایی با دستاوردها
  • یافتن سرمایه و جذب اعتبارات خارجی
  • درج مشخصات شرکت‌ها و محصولات آنها در نمایشگاه مجازی پارک