0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

تعیین دانه بندی (الک شیکر) 12 اینچ فرکانس متغییر

تعیین دانه بندی (الک شیکر) 12 اینچ فرکانس متغییر

كاربرد/ دامنه كاربرد:

تعیین دانه بندی و جدایش مواد تحت فرکانس متغییر قابل تنظیم

دستگاه تعیین دانه بندی ماسه ( الک شیکر)

الکترو موتور ویبراتور ایتالیائی تکفاز

اینورتور ls کره

قابلیت دستیابی به فرکانس لرزشی متغییر  صفر تا 3600 بار در دقیقه با گشتاور ثابت

قابلیت کنترل زمان کارکرد

قابلیت استفاده از دستگاه در حالت تکرار پذیر با سیکل های زمان متفاوت

6 عدد الک با توری ایتالیائی و یک جفت محفظه زیر و درب رو