0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

اسپکتروفتومتر 8 کاناله LSPR

اسپکتروفتومتر 8 کاناله LSPR

كاربرد/ دامنه كاربرد:

دستگاه LSPR در تشخیص زود هنگام بیماری‌های صعب‌العلاج چون انواع سرطان‌ها در حوزه سلامت و پزشکی کاربرد دارد. این دستگاه برای تشخیص دقیق و سریع بیو مولکول‌ها و مواد شیمیایی در زیست فناوری و دارو کارد دارد. در تشخیص آلاینده‌های آب و هوا در محیط زیست کاربرد دارد. همچنین در تشخیص مواد دوپینگ عوامل بیولوژی ومواد مخدر و سموم کاربرد نظامی، انتظامی و دفاعی دارد.کاربردها عبارتند از: تشخیص بیومارکرها در تشخیص سرطان تشخیص واکنش‌های بیومولکولی در داروسازی تشخیص‌های توالی، نقص و جهش‌های ژنتیکی تشخیص ویروس، باکتری و سموم بیولوژی تعیین گلوکز در تشخیص بیماریهای دیابت تشخیص گازهای بازدمی در بیماریهای ریوی تشخیص آلاینده‌های هوا، مونواکسید کربن و ترکیبات گوگرددار تشخیص آلاینده‌های آب و خاک، یون‌های جیوه تشخیص مواد مخدر و دوپینگ بررسی فرایندهای پلاسمونی در سلولهای خورشیدی بررسی فرآیندهای کاتالیستی