0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

حمام مافوق صوت

حمام مافوق صوت

كاربرد/ دامنه كاربرد:

شستشو، چربی‌گیری، زنگ‌زدایی و جرم‌گیری قطعات و لوازم صنعتی، پزشکی و آزمایشگاهی، دیسپرسینگ ذرات نانو، اختلاط مواد، تولید امولوسیون، گاززدایی محلولها، حل مواد در محلولها