0 0 تاریخ انتشار : 17 دی 1397

خدمات مشاوره‌ای(خدمات پارك)

نوآوری‌ها، خلاقیت‌ها و ابتکارات و پیشرفت‌ها، حاصل تبادل افكار و بهره‌برداری از خرد جمعی است. تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مهم بدون هم‌فکری صاحب‌نظران، متخصصین‌و اندیشمندان ممکن نیست. انتخاب مسیر درست و دقیق و تعیین سرنوشت‌ها با مشاوره و مشورت امکان‌پذیر است. لذا برای پیشبرد اهداف پارک‌های علم و فناوری، ایده‌های نوپا در کانون شکوفایی ایده باید به ایده‌های در حال رشد در مراکز رشد برسند و سپس ايده‌های در حال رشد باید به ایده‌های رشدیافته در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شوند و در نهایت این ایده‌های رشدیافته را در پارک علم و فناوری تجاری‌سازی کرد. بر این اساس پارک علم و فناوری گلستان در هر مرحله‌ای برای نهایی کردن چنین فرآیندهایی مشاوره‌های تخصصی زیر را ارائه خواهد داد.

  • مشاوره فنی و تخصصی
  • مشاوره امور بیمه و ضمانت‌ها‌
  • مشاوره ایمنی و استاندارد
  • مشاوره امور مالیاتی و گمرکی
  • مشاوره امور کسب‌وکار و صادرات خدمات فنی و مهندسی
  • مشاوره امور حقوقی
  • مشاوره امور اداری و مالی سیستم‌های مدیریتی
  • خدمات مشاوره‌ای برای کسب درآمد
  • خدمات مشاوره بانکی