0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

دیونایزر

دیونایزر

كاربرد/ دامنه كاربرد:

کاربرد این مدل دیونایزر برای اتاقهای عمل و مراکز دارویی و برای تهیه آب خالص دستگاههای HPLC می‌باشد در این مدل آب خالص تولید شده توسط سیستم ازون ژنراتور گند زدایی و باکتری‌کشی می‌شود.