نویسنده: روابط عمومی 0 291 تاریخ انتشار : 25 دی 1402

اولين رويداد نيازمحور فناورانه حوزه هوشمندسازي نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت

نظر به تغييرات پرشتاب فناوري از يک‌سو و سنتي بودن بخشي از نظام آموزش عالي کشور از سوي ديگر، ضرورت بهره‌گيري از فناوري‌هاي نو جهت ارتقاي سطح آموزش و پژوهش و بهبود عملکرد نظام آموزش عالي کشور، بيش از پيش مطرح است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری گلستان، در همين راستا، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با راهبري مرکز نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت در صدد برگزاري اولين رويداد نيازمحور فناورانه در حوزه هوشمندسازي نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت وزارت عتف مي‌‌باشد.

در اين رويداد، شبکه‌سازي و بهم‌رساني نقش‌آفرينان مختلف زيست‌بوم نوآوري و فناوري کشور با محوريت پارک‌هاي علم و فناوري جهت حل مسائل و رفع نيازهاي فناورانه مرکز نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت عتف از طريق فعال کردن ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي علمي و فناورانه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز رشد، پارک‌هاي علم و فناوري، واحدهاي فناور و شرکت‌هاي دانش‌بنيان و اهرم کردن منابع مالي وزارت عتف تا حصول نتيجه و حل مسئله مورد توجه قرار مي‌گيرد.

رويداد مذکور در تاريخ 2 و 3 اسفند 1402 برگزار مي‌شود.

مخاطبين اين رويداد مي‌توانند جهت ثبت طرح و محصول به آدرسhttps://B2n.ir/p12973  و جهت دانلود کتابچه راهنما به آدرسhttps://ystp.ac.ir/dl/Binder11.pdf  مراجعه نمایند.