نویسنده: 5 0 12004 تاریخ انتشار : 12 خرداد 1397

روابط عمومی

    تنظیم برنامه ملاقات مقامات ارشد داخلی و خارجی با ریاست پارک.
    گزارش مطالب مهم روزانه و ابلاغ دستورات مافوق به اشخاص و واحدهای ذیربط .
    پیگیری مصوبات و ارجاعات و دریافت نامه‌ها، اوراق، پرونده‌ها، گزارشات و سایر اسناد و مدارک واحد ریاست.
    نظارت بر طرح تکریم ارباب رجوع در پارک و مراکز رشد و اقدام در جهت ترویج این فرهنگ از طرق مختلف.
    ابلاغ دستورات صادره از طرف ریاست پارک به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها.
    تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون‌هایی که در دفتر ریاست تشکیل می‌شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت‌کننده در جلسات و آماده کردن سوابق و پرونده‌های مربوط به کمیسیون‌ها و جلسات و سمینارها.
    ایجاد زمینه دستبری مناسب برای گسترش تماس رئیس و سایر مسئولان پارک با مقامات استانی و کشوری نظارت براجرای برنامه‌های اطلاع رسانی و انتشاراتی پارک.
    نظارت و بروزرسانی سایت اینترنتی پارک ومدیریت برآن .
    برنامه ریزی و اجرای مراسم‌ها و مناسبت‌های فرهنگی و نظارت بر تجهیزات صوتی و تصویری و پذیرایی
    برقراری ارتباط با رسانه های جمعی و ایجاد هماهنگی برای حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در جهت تهیه خبر
    برنامه ریزی در جهت انتشار نشریات وامور مطبوعاتی پارک .
    ایجاد هماهنگی با سایر دستگاه‌های اجرایی بیرونی برای انجام بازدیدها از محل پارک .
    برنامه ریزی و هماهنگی در جهت برگزاری مسابقات ورزشی، فرهنگی، تفریحی و کارکنان پارک در داخل و خارج
    تهیه تابلوها، بروشورهای تبلیغاتی، فیلم‌ها و آرشیو عکس در جهت اطلاع رسانی مناسب در داخل و خارج از پارک.
    ایجاد ارتباط با ارباب جراید، مسئولین صداوسیما، روابط عمومی دانشگاه‌ها و موسسات علمی
    تهیه مقاملات و ایجاد تحصیلات کلیه سمینارها، کنگره‌ها، و سخنرانی‌ها، جلسات، گردهمایی‌ها و نشست‌هایی که توسط پارک و مراکز رشد برگزار می گردد.
    همکاری در شبکه سازی تحقیقات و فناوری.