0 0 تاریخ انتشار : 23 فروردین 1401

آئین‌نامه‌های حوزه دانش‌بنیان

لیست شرکتهای دانش بنیان کشور

ردیف
عنوان فایل
دانلود
1
آیین_نامه ارزیابی شرکت_ها و موسسات دانش_بنیان
2
آئین نامه
3
آئین_نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش_بنیان و تجاری_سازی نوآوریها و اختراعات
4
دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت_های دانش_بنیان توسط اعضای هیات علمی و یا با مشارکت دانشگاه یا مرکز پژوهشی
5
قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش_بنیان و تجاری_سازی نوآوری_ها و اختراعات
6
همترازی و سطح بندی-ویرایش هشتم 14001212 (1)
7
فهرست کالاها و خدمات دانش_بنیان
8
شرايط و مقررات شرکتها برای امریه نخبگان فناور
9
شرايط و مقررات براي سربازان -