0 0 تاریخ انتشار : 16 دی 1397

امور حقوقی(خدمات پارك)

  • اقدام در جهت استیفای حقوق پارک از طریق طرح و تعقیب و دفاع از دعاوی پارک
  • رسیدگی و پیگیری و نظارت و انجام کلیه ی اقدامات لازم به منظور حل و فصل مسائل حقوقی مربوط به اموال و حقوق پارک
  • ارائه مشاوره به کلیه واحدهای تابعه در خصوص انتخاب وکلا و مشاورین مورد نیاز
  • نظام مند نمودن وضعیت امور ثبتی اموال ومعاملات پارک
  • ایجاد ارتباط با مراجع قضایی کشور اعم از دادگاهها، دادگستری ها، شورای حل اختلاف و غیره به منظور رفع مشکلات و پاسخگویی به کلیه ادعاهای مطروح علیه پارک
  • تهیه و تنظیم دستور العمل و روش های لازم به منظور حسن انجام امور حقوقی و پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات و ارائه به مراجع ذیربط
  • مشاوره ارائه طریق و پاسخ به کلیه استعلامات حقوقی و قانونی
  • بررسی و اظهار نظر حقوقی در زمینه قراردادهاو پرتکل ها و موافقت نامه های پارک با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی و ارائه طریق در نحوه ی تنظیم در رسیدگی و حل و فصل اختلاف ناشی از عدم اجرای قراردادها
  • تهیه و تدوین نمونه ی قراردادهای مورد نیاز پارک با همکاری واحدهای تخصصی و اجرایی ذیربط
  • مسئولیت دبیرخانه امور حقوقی قراردادها و رسیدگی به شکایات

 

آدرس : استان گلستان، گرگان- خیابان جمهوری- میدان مفتح- کارخانه نوآوری گرگان-طبقه اول

تلفن : 01738510224

پست الکترونیک : entezari842@gmail.com

خانم انتظاری