0 0 تاریخ انتشار : 25 خرداد 1398

ارتباط با کارکنان

شماره تماس مستقيم پارك علم و فناوري گلستان:

017-32252181   017-32252191   017-32252161    017-38510000

نمابر: 32252171-017
 

شماره مستقیم كاركنان

 

حوزه رياست

 

نام واحد

نام و نام خانوادگي

شماره تماس

دفتر رياست

وحيده آزاديفر

 01738510000

روابط عمومي

سيدمحمود يعقوبي

 01738510203

حقوقي و مالکیت فکری

رقیه انتظاری

01738510224

امور بين‌الملل

مریم نعمتی

01738510225

حراست

نفيسه رستماني

 01738510220

مركز رشد گرگان

نوراله دهقان

 017-38510210

موسی غریب

 017-38510209

مركز رشد گرگان

کارشناس مرکز رشد

 017-38510510

 

                    

 

حوزه معاونت فناوری

 

نام واحد

نام و نام خانوادگي

شماره تماس

معاون فناوري

فرشته اسماعیلی

01738510206

رئیس امور اداری و مالی

حنظله تقی پور

01738510216

رئیس اداره عمراني

عماد مخدومی

01738510222

امور موسسات و بازاريابي

احمد سعيدي

01738510207

کارشناس تسهیلات

میلاد ارباب

01738510223

اداره عمراني

 علي حسام

01738510208

امور اداري

مهدی شهبازی

01738510217

امور مالي

سيدحسين ره‌انجام

01738510211

دانیال قرنی

01738510215

کارپردازی

روح‌ا.. زماني

01738510212

امين اموال

عقيل حاجي محمدي

01738510218

 

 

 شماره مستقيم كاركنان مركز رشد شرق استان

نام واحد

نام و نام خانوادگي

شماره تماس

مدیر مركز رشد گنبدکاووس

محسن ملک‌حسینی

 017-38510301

كارشناس مركز رشد

کارشناس مرکز رشد

 017-38510301