0 0 تاریخ انتشار : 16 تیر 1398

ارتباط با واحدها

شماره تماس مستقيم پارك علم و فناوري گلستان:

017-32252181      017-32252191     017-32252161     017-38510000

نمابر:  32252171-017

ارتباط با واحدها

 

 حوزه رياست

 

نام واحد

تلفن تماس

پست الكترونيك

دفتر رياست

017-32252161

info@gstpark.ir

روابط عمومي

 017-32252181 داخلي 103

m.yaghoubi@gstpark.ir

امور حقوقی و بين‌الملل 

 017-38510204

 

حراست

017-32256146

 

مركز رشد

 017-38510510

dehghan@gstpark.ir

 

 

 

حوزه معاونت فناوری

 

نام واحد

تلفن تماس

پست الكترونيك

معاون فناوری

 017-32252181 داخلي 106

rezaiy.hamed@gmail.com

امور موسسات و بازاريابي

 017-32252181 داخلي 107

a.saeedi@gstpark.ir

توانمندسازی

 017-32252181 داخلي 121

Anjella1358@gmail.com

اداره عمراني

 017-32252181 داخلي 108

a.hesam@gstpark.ir

مرجع مالكيت فكري(ثبت اختراع)

 09113861760

 017-38510219

sarafarrokhzad.ir@gmail.com

امور اداري

 017-32252181 داخلي 117

 

امور مالي

 017-32252181 داخلي 111 و 115

 

کارپردازی

 017-32252181 داخلي 118