0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

انکوباتور آزمایشگاهی

انکوباتور آزمایشگاهی

كاربرد/ دامنه كاربرد:

یک ابزار آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه های بیولوژی برای کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروبها به کار می رود.این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد اورگانیسم های زنده فراهم میکند. انکوباتور یکی از از ابزارهای مهم در آزمایش های میکروبیولوژی، زیست‌شناسی سلولی و... به حساب می آید