0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

راکتور شیمیایی پرتابل 4 لیتری

راکتور شیمیایی پرتابل 4 لیتری

كاربرد/ دامنه كاربرد:

تقطیر و تقطیر آزوتروپ، سنتز شیمیایی تک مرحله‌ای و چند مرحله‌ای، پلیمریزاسیون، استخراج ترکیبات شیمیایی، کریستالیزاسیون، رفلاکس، رسوب‌دهی، نانو فناوری، اسانس‌گیری و عصاره‌گیری و ...