0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

شیکر ارلن بالن (شیکر روتاتور)

شیکر ارلن بالن (شیکر روتاتور)

كاربرد/ دامنه كاربرد:

هم زدن و تکان دادن محلوله می باشد و شیکرها دستگاه هایی هستند که با استفاده از مکانیزم های دارای حرکت نوسانی، باعث ایجاد یک حرکت متناوب میشوند. مکانیزم هایی که در شیکرها مورد استفاده قرار می گیرند انواع مختلفی دارند که بسته به قدرت و نوع کاربرد آن متفاوت هستند. از جمله پرکاربردترین موارد استفاده این دستگاه‌ها، آزمایشگاه‌های زیست و شیمی است. در این آزمایشگاه‌ها برای داشتن سرعتی ثابت در مخلوط کردن مواد با یکدیگر و یا با داشتن پروفیل سرعت، از این دستگاه ها استفاده می کنند.