0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

شیکر انکوباتور یخچالدار

شیکر انکوباتور یخچالدار

كاربرد/ دامنه كاربرد:

اینکوباتور یخچالدار شیکر دار : یک ابزار آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه های بیولوژی برای کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروب ها به کار می رود. این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد ارگانیسم‌های زنده فراهم می‌کند و همچنین نگهداری محلولها و مواد در دمای خاص همراه با تکان دادن آنها و انکوباتور یکی از از ابزارهای مهم در آزمایش های میکروبیولوژی، زیست‌شناسی سلولی و... به حساب می آید.