0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

فرمانتور شیشه ای قابل اتوکلاو

فرمانتور شیشه ای قابل اتوکلاو

كاربرد/ دامنه كاربرد:

فرمانتور جهت کشت سلول اعم از باکتری، مخمرو دیگر سلول‌های مشابه کاربرد دارد.