0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

فریز درایر

فریز درایر

كاربرد/ دامنه كاربرد:

به طور خلاصه فرایندی است که در طی آن ماده‌ای را منجمد می‌کنند و سپس با کاهش فشار سامانه، آب منجمد درون ماده مورد نظر را به طور مستقیم به بخار تبدیل می‌کنند(تصعید). از این فرایند برای افزایش مدت نگه‌داری مواد غذایی و دارویی و هم‌چنین آسان کردن حمل و نقل آن‌ها بهره می‌برند.

ژنتیک- بیوتکنولوژی- کشاورزی- پزشکی- داروسازی- صنایع غذایی