0 0 تاریخ انتشار : 24 شهریور 1399

همزن مکانیکی گیربکسی 1500G

همزن مکانیکی گیربکسی 1500G

كاربرد/ دامنه كاربرد:

عمومی و پشتیبانی- تجهیزات عمومی آزمایشگاهی- همزن، مخلوط‌کن، میکسر- همزن مکانیکی